KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

NihongoPlus cung cấp chương trình Đào tạo và tập huấn cho Giáo viên tiếng Nhật, đảm bảo tính chuyên môn cũng như sự chuyên nghiệp trong phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt.

* Mục tiêu: Bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Nhật những phẩm chất như sau:

– Có tính tự giác cao với tư cách là giáo viên tiếng Nhật, hơn thế nữa có ý thức nâng cao năng lực tiếng Nhật và khả năng dạy tiếng Nhật của bản thân

– Có thể thực hiện các khóa học, buổi học theo mục tiêu và mục đích của người học tiếng Nhật (đặc biệt là ở trình độ sơ cấp)

– Có thể tự mình quyết định cách thiết kế khóa học, phương pháp giảng dạy, vv… và tự giác ngộ và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

* Đối tượng:

Người có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên và trình độ giao tiếp tiếng Nhật từ trung cấp trở lên (Đánh giá qua phỏng vấn đầu vào)